Bokstavspirater

Det här är en skriftspråkslek, som jag utfört på ett par olika förskoleavdelningen, men även hemma med mina barn. Jag spelar Pirat-Pia, som fått höra från sin kompis, Kapten Kalsong, att det skulle finnas en skatt på förskoleavdelningen/hemma hos barnen. Men för att hitta skatten måste man följa några ledtrådar, som ges via ordkort.

Syftet med den här aktiviteten är att väcka intresse hos barnen för bokstävers form och funktion samt att se hur skriftspråket kan användas. De barn som kan läsa får möjlighet att läsa enkla ord, men även de barn som inte kan läsa kan vara med och hjälpa till med att känna igen ordbilder.


Utförande

Pirat-Pia kommer och knackar på dörren till det rum som barnen sitter i. Hon undrar om hon har lyckats komma rätt efter att ha seglat länge ute till havs och letat. Hon har även med sig sin lilla kompis papegojan Ara-Kara.

Sedan berättar Pirat-Pia att hon träffade sin kompis Kapten Kalsong dagen innan och att han berättade att det finns en skatt gömd just här. Kapten Kalsong har lagt ut ledtrådar för att det ska bli lättare att hitta skatten, men Pirat-Pia berättar att hon behöver barnens hjälp.

Hon har fått en lapp, som hon absolut inte kan förstå. Hon har nämligen fått ett ordkort, som det står ”TOA” på. Detta visar hon upp för barnen och låter de barn som vill försöka läsa få chansen att göra det samtidigt som hon själv förklarar att hon inte kan läsa. Pirat-Pia berättar även att det är viktigt att alla barnen hjälper till eftersom det är ett svårt uppdrag.

På toalettdörren hittar vi ett likadant TOA-ordkort som vi fått av Kapten Kalsong. På baksidan av kortet hittar vi ett nytt kort, som det står SKO på. I hallen ligger ett till SKO-ordkort och på baksidan av det finner vi ordet DATOR. Vid datorn finner vi ordet BOK. Vid en bok i bokhyllan hittar barnen slutligen ett kort med texten: LETA HÄR och en bild på ett ställe på förskolan. På det stället hittar barnen en trälåda med bokstavskakor i.

Material:

  • Sjörövarkläder och eventuellt en mjukispapegoja.
  • Bild av Kapten Kalsong (klicka för bild)
  • Ordkort (klicka för bild)
  • Trälåda eller något annat som kan fungera som skattkista
  • Bokstavskex