Underbara vackra böcker

Att barnböcker kan vara vackra att bläddra i tror jag att vi alla känner till, även att berättelserna som de innehåller kan vara mycket vackra. Men visst kan de väl vara ganska vackra även om vi inte öppnar dem? Jag vill presentera några tips från mina barns bokhylla och hur böckerna berikar vårt hem även då de inte blir lästa.

Hemma hos oss har vi som grundregel att barnen ska ha lätt att själva hitta de böcker de vill ha. Istället för att ha en egen barnbokshylla har de fått de nedersta hyllplanen i en brett bokhylle-set. På det sättet blir det också lätt för dem att leta bland vuxenböckerna för att se om det är något som intresserar dem där.

Men jag kände att det ibland blev så att några böcker drunknade bland de andra. Därför köpte jag en tavelhylla och sågade i tre bitar och skruvade fast vid bokhyllans ena kortsida. Där brukar jag ställa upp antingen de böcker som är nyast eller sådana böcker som glömts bort lite.

Bokstöd gjort av en gatsten med leopard-decoupage

De böcker som vi lånat på biblioteket har hyrt in sig i ett rum i dockhuset under en period då detta inte användes så mycket. Men rummet har mer och mer börjat bebos av diverse varelser, så det kan hända att låneböckerna behöver flytta.