Slöjd och tradition för barn och vuxna tillsammans

Låt barnen hantera riktiga verktyg och använda traditionella eller befintliga material.
Övergå från pyssel till riktig slöjd och väx tillsammans i hantverket.
Hemslöjdskonsulent Kalle Forss ger i den behändiga boken
Småslöjd, Barn slöjdar med vuxna en kortkurs i täljtekniker, material- och verktygslära, följt av kreativa idéer och instruktioner som knyter an till traditionella myter och skrönor.

Att tillverka, konstruera och skapa vackra och funktionella ting torde ligga i människans natur, liksom att förmedla berättelser. Bygdetraditioner, folklore och aktiva slöjdare finns traditionellt i de flesta kulturer, liksom berättelser om det människor har upplevt i sin trakt, eller mer generella myter. Råttan i pizzan, Bäckahästen, gudasagan om Fenrisulven. Kanske skiljer sig traditionerna mer mellan landsbygd och stad än mellan olika länder. Bevarandet ligger i förmedlandet: mellan generationer, mellan vänner, mellan kulturer – någon som inspirerar, visar och berättar, och låter den andre växa!

Köp en kniv till barnen, låt dem använda plåtsax, såg och borr! Boken bygger på att den vuxne hand- och vägleder. Om slöjdundervisningen i skolorna fungerar så borde varje förälder och äldre syskon duga som slöjdpartner.

Småslöjd, Barn slöjdar med vuxna är en underbar bok som utmanar, ger glädje och inspiration – och inte minst för den ett kulturarv vidare. Kalle
Fors och hans medarbetare förmedlar i pedagogiska texter, bilder och teckningar ett kreativt tänkande med förankring i olika typer av traditioner. Att ge boken
till en 7-9 åring och förvänta sig att denne på egenhand ska ta till sig innehållet och utföra slöjdprodukter enligt bokens instruktioner, är dock ingen
bra idé. Trots det pedagogiska upplägget är instruktionerna inte helt enkla att följa, och det finns inte bilder till alla nämnda varianter, däremot bilder på onämnda
– vilket kan te sig lite frustrerande för tidens barn. Det finns en poäng i detta: att främja det egna skapandet. Men en vuxen bör också läsa igenom,
kanske göra egna provexemplar, särskilt om man ska arbeta med en större grupp barn. Indelningen i lätt, medelsvår och svår ger en fingervisning – men ’svår för vem’ kan man fråga sig.  Tillsammans, förmedlande, kreativitet och levande tradition känns som viktiga ledord.

Vackra plåtarbeten gjorda av kapsyler och läskburkar kräver, liksom täljande av exempelvis tappar, och hantering av vassa nålar genom olika material,
en medvetenhet om att såväl material som verktyg kan ge upphov till blodvite. Den insikten bör man unna sina barn, men det är bra att visa dem hur man minskar
både risker och skador – och inte minst att finnas tillhands med plåster; det lilla avsnittet om säkerhet är värt den finaste av de ljuvliga plåtblommorna.

Mobilerna och takkronorna kan locka vem som helst att göra egna skapelser: till verandan, barnkammaren, salongen eller balkongen. Att göra korgar är
inte alls svårt – bara man får låna borren och använda kniven eller sekatören… En gammal ylletröja efter misslyckad tvätt; med ståltråd, träull och lite pynt
blir den en stabil figur av det slag och den storlek du själv bestämmer. Hästarna av grenklykor med diverse utseenden och tillbehör och de små bilderna
med applikation och broderi på ylletyg, som kananvändas för sig eller tillsammans, hör till mina favoriter. Listan toppas av Festliga träd – blandningen av
julgran, påskris, midsommarstång och födelsedagstårta har säkerligen motsvarigheter på många håll i världen. Trädet dekoreras efter tillfälle med fantastiska roliga och vackra ting som ger känslan av traditionell folkfest, och alla kan bidra.


Småslöjd, barn slöjdar med vuxna
Författare: Kalle Forss (red.), Gunnar Jeppsson, Jan Olofsson, Nisse Stormlod
Fotograf: Thomas Harrysson, Lucas Gölén
Tecknare: Kalle Forss
Förlag: Hemslöjdens förlag (2011)
Antal sidor: 70
ISBN: 9789197753944
Jämför priser: Köp: till exempel Bokus eller Adlibris

Pyssla tillsammans

Ingela Jonassons bok ”Pyssla tillsammans” är en guldgruva för oss föräldrar med stort pysselintresse men lite halvdålig fantasi. Den passar utmärkt för barn från 2 år och uppåt. Det finns olika nivåer på svårighet, tidsåtgång och materialåtgång. Pysslet beskrivs bit för bit med hjälp av text och foto och det är lätt att hänga med. De flesta pysslen går att leka med.

Vad sägs om att göra en egen mikrofon, rymdraket i wellpapp, spökdräkt och ett magiskt trollspö?

Material som behövs är allt från gips och papier-maché till tyg och klippa-klistra. De flesta typer av material går att hitta hemma eller i närmsta pysselaffär och byggvaruhus.

Jag och min 3-åriga dotter kastade oss över att göra cykelkörkort och trollspö. Resultatet blev kanske inte lika fint som i boken, men det var roligt att knåpa tillsammans.

I Pyssla tillsammans finns även en avdelning för after dagis-pyssel och resepyssel – pyssel som antingen går snabbt och smidigt eller som är lätt att packa med och ta fram i t ex bilen/på hotellrummet.

Boken är personligt skriven och innehåller många bilder på barn som pysslar. Varje uppslag är individuellt designad för att passa pysslet och konceptet är tilltalande och inspirerande. Boken är rolig, stimulerande och pyssellusten får verkligen fart. Fokus ligger på att barn och vuxna ska kunna pyssla tillsammans och det ska vara roligt för både barn och förälder. De färdiga resultaten i boken är på intet vis perfekta och pråliga, utan det märks att detta är en pysselbok på barnens nivå. Man får inte prestationsångest i första taget (bara lite kanske?).


Pyssla tillsammans
Författare: Ingela Jonasson
Förlag: Rabén & Sjögren
Antal sidor: 93
ISBN: 9789129674903
Köp: Jämför priser