Bilder: Elsa Beskow

I den första boken i serien Elsa Beskows Sagoskatt skriver föräldrarna själva texten, och den berättelse som författas handlar om deras barn. Boken heter Mina första år. Med utgångspunkt i Elsa Beskows rika bildvärld får föräldrarna möjlighet att med egna ord berätta för barnet om dess utveckling och erfarenheter – resultatet borde kunna bli hur bra som helst.

Under mer än femtio år illustrerade Elsa Beskow böcker för barn, jag har själv en av de äldsta: Barnen på Solbacka som gavs ut 1898. Berättelser som hon har skrivit och/eller illustrerat har återkommit på marknaden med jämna mellanrum och har nu ännu en gång fått renässans – under hösten ges ett antal volymer med urval för olika åldrar ut.

Man kan tycka att just Elsa Beskows Sagoskatt: Mina första år är lite av falsk marknadsföring eftersom här inte finns några sagor. Men det är å andra sidan inte många som har publicerat ett så rikt, fantasieggande och tidlöst bildmaterial om barns tillvaro i växande som Elsa. Bilderna förmedlar harmoni och samspel mellan barn och vuxna, mellan människa och natur; vidare eliminerar de gränsen mellan fantasi och verklighet. Den som har sagorna i färskt minne har säkert inga svårigheter att inspireras till fina egna texter om det egna barnets framsteg och utveckling.

Tyvärr styr inledande eller förifyllda ord och linjer det föräldrarna i skrift ’får’ berätta. Själv skulle jag föredra färre eller inga för-tryckta ord, utan låta de välvalda bilderna, och kanske en överskrift, vara utgångspunkter för föräldrars minnen och associationer i ett fritt skrivande. Kanske skulle jag till och med välja en layout utan linjer och rutor för foton.

Jämförande, formulärtänkande och ordning och reda fanns i olika former redan i Elsa Beskows skola, och fenomenet har inte försvunnit i vår nutida utvecklingssträvan – så det är möjligt att formen med ikryssingsalternativ, rutor och rader underlättar för de allra flesta att berätta för sina barn om livet under deras första år. Det viktiga är att upplevelser och minnen förmedlas, och de beskowska bilderna ger åtminstone mig suverän inspiration och minnen av, bland annat, barnens trädkojor, udda lärsituationer och julgransäventyr.

Jag ser fram emot nästa bok i serien Elsa Beskows Sagoskatt: Vill du läsa? Då med både text och bild av Elsa Beskow.

Titel: Elsa Beskows Sagoskatt: Mina första år
Bilder: Elsa Beskow
Förlag: Bonnier Carlsen (2012)
Antal sidor: 55
ISBN 978-91-638-7006-4
Jämför priser
Köp: t.ex. hos Bokus eller Adlibris