Hur mäts läsbarhet?

Läsbarhetsindex, LIX, är ett vanligt mått för att ange texters svårighetsgrad. Man räknar ut ett värde baserat på textens genomsnittliga meningslängd och andelen långa ord. Lämpligtvis tar man hjälp av en Lix-räknare, som gör det automatiskt. Prova själv, vetja! När man fått fram sitt LIX-tal kan man läsa av resultatet i tabellen (lånad från lix.se):

Läsbarhetsindex
< 30 Mycket lättläst, barnböcker
30 – 40 Lättläst, skönlitteratur, populärtidningar
40 – 50 Medelsvår, normal tidningstext
50 – 60 Svår, normalt värde för officiella texter
> 60 Mycket svår, byråkratsvenska

När det gäller lättlästa barnböcker placerar de sig givetvis väldigt lågt på skalan. Jag har till exempel läst böcker med LIX 4 och LIX 20 inför Tema Lättläst.