Vi behöver könsneutrala pronomen!

Bäbis
Hen är bäbis

I barnboksvärlden finns lyckade exempel på könsneutrala karaktärer. Vi har till exempel Ann Forslinds bäbis, som rätt och slätt är bäbis. Men det funkar bara för att meningarna är så enkla. Det är svårt att undvika att skriva ”han” eller ”hon”. Vore det inte toppen om det gick att uttrycka neutralt?

Faktum är att det går! Många språk har könsneutrala pronomen och även i svenskan har ”hen” fått fäste i somliga kretsar. Man använder alltså hen i stället för han/hon och objektsformen är henom. Tyvärr motarbetas förslaget av Språkrådet, som skriver*:

…ingen god idé att försöka införa hen (eller någon annan form – hin, hän) som könsneutralt pronomen. Det ser konstigt ut, och det är svårt att tro att man skulle kunna introducera ett så vanligt ord som ett pronomen utan minsta stöd i talspråket.

”Det ser konstigt ut”, säger Språkrådet. Det är väl klart att det ser konstigt ut! Vi har ju inte vant oss ännu, men om fler börjar använda ordet kommer vi att göra det. Givetvis känns det konstigt att säga ”hen”, men att skriva det är väl inte konstigare än att skriva ”hon/han”, ”h*n” eller andra mer eller mindre kreativa lösningar vi använder idag? Märker man sedan hur smidigt det är att använda i skriftspråket kanske det naturligt finner en väg in i talspråket också, eller så förblir det ett skriftligt fenomen. Tal- och skriftspråk stämmer ju inte alltid överens.

Det finns givetvis många situationer då hen och henom är praktiskt, inte bara i barnböcker. Språkrådet ger själva ett exempel på en mening som är klurig att få till bra: ”Om en elev vill överklaga ett betyg bör han/hon/han eller hon/den/denne först vända sig till rektor”. De ger en rad förslag på krångliga omskrivningar, men tänk så enkelt att skriva ”hen” i stället!

Jag uppmanar alla att använda hen och henom!

* Att länken går till spraknamnden.se är inget misstag, de har bytt namn utan att webben riktigt hängt med. Om den inte skulle funka längre, gör en sökning på ”hen” i Språkrådets språklåda som du hittar på sprakradet.se.