Lättläst 1950

Jag fick nyligen tag på två lättläst-böcker från 1950. Böckerna ingår i  en serie med namnet Peter och Lena på landet. De är utgivna av Natur och Kultur och Margit Mosskin är författare och Gerd Rissler är illustratör.

Peter och Lena är två nyfikna och rara barn och de lever i en lantlig idyll. Boken har ett pedagogiskt upplägg, där de vuxna i boken berättar saker. Böckerna är helt igenom väldigt trevliga, men kanske inte så mycket mer än så. De innehåller inte så mycket spänning eller överraskande drag.  Så läsvärdet för mina barn är kanske inte så högt. Men däremot tycker jag att det är lite spännande att titta i de här böckerna.

När jag först såg böckerna trodde jag att det skulle vara mer olika dagens barnböcker i ordval etcetera än vad de faktiskt var. Berättelserna är lätta att ta till sig och innehåller främst sådana ord som barn idag använder också. Men ordet ”ond” används däremot mycket flitigare i böckerna, än vad de gör idag. Visst är det väl lite intressant att titta på det ordets utveckling? I böckerna om Peter och Lena finns det med flera gånger, med betydelsen arg. Som liten minns jag det som ett ”bok-ord”, som förekom i de lite äldre böckerna. Inne i mitt huvud hör jag Astrid Lindgren säga det. Men när jag tänker på ordet idag kopplar jag ihop det mycket mer med ondska. Någon som medvetet gör något elakt är ond.

Då kostade boken 80 öre

En annan intressant detalj med böckerna är kategoriseringen av läsandet. I böckerna delas nämligen vissa längre ord upp i sina beståndsdelar. Fokus i läsandet av orden ligger på dess delar och inte på igenkänning av ordet. Till exempel delas ordet mjölkflaska upp som mjölk-flaska, men även ord som morötter (mo-rötter) och också (ock-så) delas upp. Syftet med den här indelningen kan jag inte riktigt förstå. Vid de längre orden kan de kanske förenkla läsandet, men när även de kortare orden delas upp verkar syftet snarare vara att ge en lektion i ordens ursprung.


Peter och Lena på landet – 3. Korna kommer hem
Författare: Margit Mosskin
Illustratör: Gerd Rissler
Förlag: Natur och kultur
Antal sidor: 16
Köp: Begagnad

Peter och Lena på landet – 4. Äventyr på ön
Författare: Margit Mosskin
Illustratör: Gerd Rissler
Förlag: Natur och kultur
Antal sidor: 16
Köp: Begagnad