Pedagogik i Elsa Beskows anda

elsabMin första bok om Elsa Beskow – en ny pekbok för barn och vuxna tillsammans i serien Kreativa barn, denna gång i samarbete med Nationalmuseum.

Varför jag kallar den pekbok för barn och vuxna – jo, för det första aktiverar den sinnena hos flera generationer samtidigt, för det andra kan man inte ens som vuxen låta bli att peka i den och för det tredje har den de karaktäristiska blädder- och hållbarhetsegenskaperna som kännetecknar en sådan.

Även om man inte kan sin Elsa Beskow och hennes bildvärld utantill så känner de flesta igen karaktärerna från visor som Mors lilla Olle eller Sov du lilla Vide ung – även om det bara är i sin egen fantasi man har skapat sig en bild. Det är egentligen inte sagorna eller sångerna som förmedlas i denna bok, mer än indirekt, texterna är istället frågeställningar omkring bildspråket, bildberättelsen och mottagande personer.

Inledningsvis vänder sig texten till den vuxne omkring ämnet barn och bilder, eget och andras skapande, samt några fakta om Elsa Beskow. Tilltalet till den vuxne fortsätter i viss mening: man kan välja att läsa tyst, högt eller att berätta; men snart närmar sig tilltalet barnet, liksom lockar in det i bildens värld. Frågeställningar leder till upptäckande av motiv och bildberättelse, involverar barn och vuxna i samspel, uppmuntrar till fortsatt utforskande och egna små utflykter med bilden som utgångpunkt.

Små människofigurer i den stora skogen, bland skogens djur, små detaljer lockar till nya kunskaper om naturen, väcker fantasin och relaterar till barnet självt: ”Sov du lilla vide; Varför sover flickan i trädet? Hur känns det att sova i ett träd tror du? varför vill man ibland inte gå och lägga sig alls?”

Säkert gör text och bild mottagaren nyfiken på ursprungsberättelserna – läsfrämjande, lockar till sång – många bilder illustrerar de mest kända barnvisorna, ställer kreativa frågor – fantasifrämjande. Beroende på hur man läser, berättar, pekar, associerar… kan boken vända sig till olika och blandade åldrar. Gulliga bilder kan ha större djup och bearbetningsförmåga än man kan tänka sig. Lite läskigt kan det bli också: trollet tittar fram bakom stenen och räcker ut tungan, de små tomtebobarnen flyr för livet, snubblar i mossan och tappar sina blåbär.

elsab2


Min första bok om Elsa Beskow
Text och idé: Susanne Hamilton & Caroline Karlström
Förlag: Langenskiöld (2015)
ISBN: 9789187007835
Köp: t.ex. hos Bokus eller Adlibris

Hållbart konstgrepp

Kreativa barn på 0-113 år; här kommer den första boken i en serie för oss – och den är i särklass! Ljuvliga bilduttryck, kreativ tankeutveckling, inspiration och upptäckarglädje är bara ord, det jag som konst- och litteraturvetare känner är snarast lyckliga rysningar.

Min första bok om Ernst Billgren är egentligen en missvisande titel, visst presenteras konstnären Ernst Billgren och hans konst men framför allt berättar boken om hans konstnärliga uttryck och hur vi ’läsare’ kan ta emot och utveckla upplevelsen av dessa uttryck/intryck. Vidare får vi ta del av barns skapande bildutveckling från ett till tio år och hur man tillsammans med sitt barn kan utvecklas genom konst.

Allåldersboken har en utformning som är anpassad för de allra minsta, i behändigt format och med sidor av kraftig kartong hör den till pekboksgenren, men det är en tillsammansbok som tål hårda tag och många läsningar. Utgångspunkten är Ernst Billgrens mångsidiga konst. Bilder och text övar och ökar bildmedvetande, fantasi och iakttagelseförmåga hos alla åldrar.

Konstnären använder material som mosaik, trä, glas, brons och olika målarfärger; han blandar och experimenterar. Djur i mänsklig dräkt och i miljöer som vanligtvis förknippas med människor ger en blandning av saga och myt – jag tänker fabel, här finns många dimensioner. Det mänskliga och det djuriska/djurlika blandas; dragen i gestalter, detaljer i attribut och miljöer ger en suggestiv upplevelse av skönhet och galenskap i ett samspel som berör ett omedvetet namnlöst sinne – kanske är det sinnlighetens sinne. Verkens titlar sätter igång en koppling mellan sinneserfarenheter, filosofiskt tänkande och fakta. Men att separera titlar från verk skulle skända helheten.

Saknad räv från 1993 ”Död räv” ”Ingen vet vad som händer när man dör. Men man kan tro. Vad tror du?”

Till varje bild finns en text, eller snarare ett antal kreativa frågeställningar som medför flera nivåer som: iakttagelse, information och fantasistimulans; både vad gäller eget skapande och fortsättning på ’bildens berättelse’ – att tänka bortom det man ser och låta upplevelsen växa och ta sina egna vägar med utgångspunkt i just dig, din fantasi och dina erfarenheter. För här finns ett inskrivet direkttilltal, dock ej alltid utskrivet. ”Loket och hövdingen” ”Hur ska indianhövdingen kunna komma hem? Vilket väder är det på målningen? Hur känns det där?”

Gestalterna och bildrummen; det är kombinationen mellan det vi tolkar som verklighet, sådant vi tror oss känna igen och som erfarenheterna vill påstå att det finns på riktigt, och det vi tolkar som främmande eller overkliga inslag, men som egentligen är fullt möjligt eller rent av realistiskt, som suddar ut gränser och ger fantasin frihet hos alla åldrar. En renässansklädd räv i en fantastisk slottssal med dimensioner där allt kan dölja sig och hända…

Kanske passar Ernst Billgrens konst extra väl för detta koncept; med stor nyfikenhet ser jag fram emot vilken konstnär som presenteras härnäst i serien Kreativa Barn, och hoppas på att textskapare och idégivare är de samma.

Titel: Min första bok om Ernst Billgren
Text och idé (Kreativa Barn): Susanne Hamilton & Caroline Karlström
Konstverk: Ernst Billgren
Antal sidor: 32
Förlag: Bokförlaget Langenskiöld (2012)
ISBN 978-91-87007-05-7
Jämför priser
Köp: t.ex. hos Bokus eller Adlibris