Pedagogik i Elsa Beskows anda

elsabMin första bok om Elsa Beskow – en ny pekbok för barn och vuxna tillsammans i serien Kreativa barn, denna gång i samarbete med Nationalmuseum.

Varför jag kallar den pekbok för barn och vuxna – jo, för det första aktiverar den sinnena hos flera generationer samtidigt, för det andra kan man inte ens som vuxen låta bli att peka i den och för det tredje har den de karaktäristiska blädder- och hållbarhetsegenskaperna som kännetecknar en sådan.

Även om man inte kan sin Elsa Beskow och hennes bildvärld utantill så känner de flesta igen karaktärerna från visor som Mors lilla Olle eller Sov du lilla Vide ung – även om det bara är i sin egen fantasi man har skapat sig en bild. Det är egentligen inte sagorna eller sångerna som förmedlas i denna bok, mer än indirekt, texterna är istället frågeställningar omkring bildspråket, bildberättelsen och mottagande personer.

Inledningsvis vänder sig texten till den vuxne omkring ämnet barn och bilder, eget och andras skapande, samt några fakta om Elsa Beskow. Tilltalet till den vuxne fortsätter i viss mening: man kan välja att läsa tyst, högt eller att berätta; men snart närmar sig tilltalet barnet, liksom lockar in det i bildens värld. Frågeställningar leder till upptäckande av motiv och bildberättelse, involverar barn och vuxna i samspel, uppmuntrar till fortsatt utforskande och egna små utflykter med bilden som utgångpunkt.

Små människofigurer i den stora skogen, bland skogens djur, små detaljer lockar till nya kunskaper om naturen, väcker fantasin och relaterar till barnet självt: ”Sov du lilla vide; Varför sover flickan i trädet? Hur känns det att sova i ett träd tror du? varför vill man ibland inte gå och lägga sig alls?”

Säkert gör text och bild mottagaren nyfiken på ursprungsberättelserna – läsfrämjande, lockar till sång – många bilder illustrerar de mest kända barnvisorna, ställer kreativa frågor – fantasifrämjande. Beroende på hur man läser, berättar, pekar, associerar… kan boken vända sig till olika och blandade åldrar. Gulliga bilder kan ha större djup och bearbetningsförmåga än man kan tänka sig. Lite läskigt kan det bli också: trollet tittar fram bakom stenen och räcker ut tungan, de små tomtebobarnen flyr för livet, snubblar i mossan och tappar sina blåbär.

elsab2


Min första bok om Elsa Beskow
Text och idé: Susanne Hamilton & Caroline Karlström
Förlag: Langenskiöld (2015)
ISBN: 9789187007835
Köp: t.ex. hos Bokus eller Adlibris

Panda och Kanin & farligheterna

Panda och Kanin är två vänner som sätter ord på stora känslor för den lilla läsaren. De är rädda för olika saker och i olika situationer. De är starka i olika sammanhang och finner en väg att trösta sin vän när osäkerheten smyger sig på. De känner sig missförstådda och blir ledsna men reder ut det tillsammans. De finns till för varandra och skänker trygghet när något känns otäckt. De älskar varandra. De är vänner.

panda och kanin 1
I boken möter Panda och Kanin olika farligheter som kan yttra sig både i verkligheten och i fantasin. Jag förstår att berättelsen har passat bra som manus för en barnpjäs för här finns mycket att bygga en visuell berättelse kring. Som vuxen läsare kan jag känna att mycket av texten handlar om rädslorna och att det görs många upprepningar kring dem i stället för att fokusera på hur man kan förhålla sig till dem. Men kanske är det just det faktum att jag är vuxen som skapar ett hinder för mig när jag möter berättelsen för vid högläsningen sitter barnet bredvid mig tyst och lyssnar koncentrerat. Och det är ju för det barnet och alla andra barn som texten har skapats!
Illustrationerna är rika på både färg och innehåll och man kan nästan urskilja penseldragen. Allra finast är omslaget och dess färgkonstellation.

panda och kanin 2


Panda och Kanin & farligheterna
Författare: Susanne Marko
Illustratör: Adam Marko-Nord
Förlag: Langenskiöld ([2015])
ISBN: 9789187007576
Köp: t.ex. hos Bokus eller Adlibris

Månskensklockan

manskensklockanEn klocka från förr, en gåva från en morfar, en märklig tingest som kan stanna tidens gång. Fullständigt orealistiskt egentligen, men det känns trovärdigt och helt på sin plats i denna berättelses struktur. Huvudpersonerna är Lukas och Felicia och de är bästa vänner. En resa till Grekland och flera mysterier som vilar i historiens vagga, kommer att bli det läsaren får ta del av.

Vad är tid? Och finns tiden parallellt med andra tider? En rad upplevelser drabbar barnen, där grekisk filosofi och mytologi är en naturlig del i de två vännernas sökande. Frågan är om deras uppdrag sker av egen fri vilja eller finns det någon som styr deras steg? Någon som verkar i det tysta?

”Vilka vet bäst vad tid är? Filosoferna, vetenskapsmännen eller urmakarna?”
 Så står att läsa på bokens baksida och det finns nog inget givet svar på detta, men i en lekfull och intelligent anda skriver författaren sin berättelse som väcker nyfikenhet och nya frågor om allas vår tillvaro i denna värld. Språket är välformulerat och användandet av bra och begåvade ordval känns positivt att få uppleva i en bok för dagens unga. Detta sammantaget gör att boken känns kvalitativ både i sin språkdräkt och i berättelsens flygande färd framåt. Vi får ta del av flera generationer och läsaren inser att frågor om livets outgrundliga hemligheter går vidare från släktled till släktled. En bok som överraskar på många vis och som möjligen inte ger de tydliga svaren, men som väcker en längtan att ifrågasätta mer i vår komplexa värld.


Månskensklockan: vem bestämmer över tiden…
Författare: Peder Langenskiöld
Förlag: Langenskiöld (2013)
Antal sidor: 260
ISBN: 9789187007354
Köp: t.ex. hos Bokus eller Adlibris

Hållbart konstgrepp

Kreativa barn på 0-113 år; här kommer den första boken i en serie för oss – och den är i särklass! Ljuvliga bilduttryck, kreativ tankeutveckling, inspiration och upptäckarglädje är bara ord, det jag som konst- och litteraturvetare känner är snarast lyckliga rysningar.

Min första bok om Ernst Billgren är egentligen en missvisande titel, visst presenteras konstnären Ernst Billgren och hans konst men framför allt berättar boken om hans konstnärliga uttryck och hur vi ’läsare’ kan ta emot och utveckla upplevelsen av dessa uttryck/intryck. Vidare får vi ta del av barns skapande bildutveckling från ett till tio år och hur man tillsammans med sitt barn kan utvecklas genom konst.

Allåldersboken har en utformning som är anpassad för de allra minsta, i behändigt format och med sidor av kraftig kartong hör den till pekboksgenren, men det är en tillsammansbok som tål hårda tag och många läsningar. Utgångspunkten är Ernst Billgrens mångsidiga konst. Bilder och text övar och ökar bildmedvetande, fantasi och iakttagelseförmåga hos alla åldrar.

Konstnären använder material som mosaik, trä, glas, brons och olika målarfärger; han blandar och experimenterar. Djur i mänsklig dräkt och i miljöer som vanligtvis förknippas med människor ger en blandning av saga och myt – jag tänker fabel, här finns många dimensioner. Det mänskliga och det djuriska/djurlika blandas; dragen i gestalter, detaljer i attribut och miljöer ger en suggestiv upplevelse av skönhet och galenskap i ett samspel som berör ett omedvetet namnlöst sinne – kanske är det sinnlighetens sinne. Verkens titlar sätter igång en koppling mellan sinneserfarenheter, filosofiskt tänkande och fakta. Men att separera titlar från verk skulle skända helheten.

Saknad räv från 1993 ”Död räv” ”Ingen vet vad som händer när man dör. Men man kan tro. Vad tror du?”

Till varje bild finns en text, eller snarare ett antal kreativa frågeställningar som medför flera nivåer som: iakttagelse, information och fantasistimulans; både vad gäller eget skapande och fortsättning på ’bildens berättelse’ – att tänka bortom det man ser och låta upplevelsen växa och ta sina egna vägar med utgångspunkt i just dig, din fantasi och dina erfarenheter. För här finns ett inskrivet direkttilltal, dock ej alltid utskrivet. ”Loket och hövdingen” ”Hur ska indianhövdingen kunna komma hem? Vilket väder är det på målningen? Hur känns det där?”

Gestalterna och bildrummen; det är kombinationen mellan det vi tolkar som verklighet, sådant vi tror oss känna igen och som erfarenheterna vill påstå att det finns på riktigt, och det vi tolkar som främmande eller overkliga inslag, men som egentligen är fullt möjligt eller rent av realistiskt, som suddar ut gränser och ger fantasin frihet hos alla åldrar. En renässansklädd räv i en fantastisk slottssal med dimensioner där allt kan dölja sig och hända…

Kanske passar Ernst Billgrens konst extra väl för detta koncept; med stor nyfikenhet ser jag fram emot vilken konstnär som presenteras härnäst i serien Kreativa Barn, och hoppas på att textskapare och idégivare är de samma.

Titel: Min första bok om Ernst Billgren
Text och idé (Kreativa Barn): Susanne Hamilton & Caroline Karlström
Konstverk: Ernst Billgren
Antal sidor: 32
Förlag: Bokförlaget Langenskiöld (2012)
ISBN 978-91-87007-05-7
Jämför priser
Köp: t.ex. hos Bokus eller Adlibris