Svenskt-georgiskt bilderbokssamarbete

På bokmässan berättade Helena Bergendahl (illustratör), Marie Oskarsson (författare), Viveka Sjögren (författare och illustratör) och Bakur Sulakauri (förläggare från Tbilisi som gav ut den första georgiska bilderboken 2006) om ett intressant svenskt-georgiskt barnboksprojekt. Tillsammans i grupper om tre, med representanter från båda länderna, skulle författare och illustratörer skapa bilderböcker tillsammans. En utmaning inte bara för att samtalen var tvungna att gå via tolk, utan även för att bilderbokskulturen ser så olika ut i de båda länderna. Georgiska barnböcker har av tradition väldigt mycket text och den första egentliga bilderboken kom så sent som 2006. Svenska bilderböcker har gärna korta, kärnfulla texter som lämnar mycket att uttryckas i bild. Georgiska böcker visar också ofta på mer traditionella könsroller än de svenska. Vi hoppas att snart få läsa någon av de böcker som arbetet mynnar ut i!


Helena Bergendahl, Bakur Sulakauri, Viveka Sjögren och Marie Oskarsson.