Vildfågel

vildfagelEtt ensamt barn till en extremt arbetsam och bestämmande far, får tillbringa sin barndom isolerad på en ö. Förutom de två bor där också faderns assistent och två tjänare. Av en märklig tillfällighet blir denna ensamma person, Anna, vittne till en händelse där en ung pojke spolas upp på stranden. Något står inte rätt till i den scenen och dess hela betydelse uppdagar Anna först senare.

Efter mötet med den nästan drunknande pojken, är allt förändrat och Anna genomgår en inre utveckling till ett mer medvetet jag. Allt är inte som det ser ut och alltid varit i Annas liv. Hon kan inte längre ha full förtröstan i de personer hon vuxit upp med. Det både tär på henne och får henne att våga börja ifrågasätta sin livssituation.

Hon har också sina outtalade drömmar om andra länder och möten med människor och om allt går vägen, kan nog dessa drömmar slå in. Men det förtäljer inte denna historia, utan här får vi följa Annas möte med pojken och vad det leder fram till som kan förändra ett tidigare förlopp, dess verkningar på faderns framtoning och varför de egentligen befinner sig på ön. Bra språk med god kommatering och välvalda ord. Lättläst och spännande för en tonåring. Det gläder mig att det utkommer böcker för unga, som bär på en historia där handlingen och vändningarna är lite djupa och öppnar upp för egna funderingar på det som händer, men också på vad som kan komma att hända sedan i en oviss tid och så i allt detta; ett tillgängligt, men kvalificerat språk.

Vildfågel ingår i serien ”Läsvänligt”, som är speciellt riktad till barn och ungdomar med läs- och skrivsvårigheter eller svenska som andraspråk.


Vildfågel
Författare: Jane Eagland
Förlag: Argasso (2014)
Antal sidor: 87
ISBN: 9789186579968
Köp: t.ex. hos Bokus eller Adlibris

Författare: Malin Alvasdotter

Mitt namn är Malin och jag har 6 barn födda mellan 1998-2015 och jag tycker att deras bokintresse ger mig en bra inblick i olika sorters böcker för olika åldrar. Jag är utbildad inom Biblioteks- och informationsvetenskap och skriver själv på olika bokprojekt, så där som säkert många skrivande drömmande själar gör. I mitt skrivande för barn är det poetiska i livet och i naturen min drivkraft. Mitt intresse för miljö är mycket stort och tidigare drev jag bloggen MalvaLin, som också är mitt miljövänliga företags namn. Jag tilltalas oerhört av vackra eller spännande illustrationer. Det kan avgöra om jag tar en bok i min hand och sådan var jag även som barn, på gott och ont. Men det är ju så att bilder kan vara fantastiska ihop med en text och jag uppskattar även när böcker för äldre barn har illustrationer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *